Заповіти як джерело дослідження історії монастирів Волині XVI - першої половини XVII ст.

Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Authors
Горін, Сергій
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті на прикладах монастирів Луцького повіту Волинського воєводства простежується роль заповітів у дослідженнях з історії монастирів. Наведений перелік відомих нам тестаментів засвідчує їхнє значення як одного з найважливіших джерел щодо пожертв монастирям і поховань у них. Наукова інтерпретація цих та інших свідчень у заповітах дозволяє краще зрозуміти різноманітні аспекти функціонування обителей.
The paper examines the role of testaments in research of the history of monasteries. The list of the last wills, published by the author, shows their significance as one of the most important sources of offerings to monasteries and burials in them. The scientific interpretations of these and other evidences in testaments allows us much better understand the various aspects of functioning of abodes.
Description
Keywords
заповіт, монастир, Волинь, пожертви, поховання, testaments, monasteries, Volyn′, offerings, burials, матеріали конференції
Citation
Горін С. М. Заповіти як джерело дослідження історії монастирів Волині XVI - першої половини XVII ст. / Сергій Горін. // Наукові записки : зб. пр. молодих вчених та аспірантів / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. - К. : [СПД Бичківський В. М.], 2009. - Т. 19, кн. 1 : [Матеріали конф. "Джерела локальної історії : методи дослідження, проблеми інтерпретації, популяризація", Київ, 29-30 верес. 2009 р.]. - С. 19-35.