До питання про українську російську в сучасній парадигмі наукових досліджень

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Authors
Лучик, Алла
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті висвітлюються питання важливості для подальшого розвитку науки загалом активізації власне лінгвістичних досліджень. Наголошується, що розв’язання деяких мовознавчих проблем, до яких, зокрема, належать явища еволюції мови, причини її можливого розпаду на окремі варіанти, сприятиме розумінню процесів, спільних для різних наукових гатузей. Матеріалом для цих узагальнень можуть слугувати ґрунтовні дослідження сучасних тенденцій розмежування української російської та літературної російської мов.
Description
The article deals with the issues of the linguistic research intensification importance for the further scientific development in general. It is emphasized that the consideration of specific linguistic problems, which, in particular, include the evolution of language phenomena, the possible causes of its disintegration into separate variants will contribute to understanding of the processes common to different scientific fields. The thorough examinations of the current trends of the Ukrainian Russian separation from literary Russian may serve as the material for these generalizations.
Keywords
мовна картина світу, українсько-російські мовні контакти, українська російська мова, український варіант російської мови, the language picture of the world, Ukrainian-Russian language contacts, the Ukrainian Russian language, the Ukrainian variant of the Russian language, стаття
Citation
Лучик Алла Анатоліївна. До питання про українську російську в сучасній парадигмі наукових досліджень / А. А. Лучик // Мовознавство. - 2016. - № 5. - С. 38-44.