Фактори та умови формування фінансової стійкості вітчизняних підприємств

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Authors
Пампуха, Євгенія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Кваліфікаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел із 45 найменувань та додатків. Метою кваліфікаційної роботи є поглиблене дослідження теоретичних засад впливу певних чинників на фінансову стійкість вітчизняних підприємств. Відповідно до поставленої мети визначено основні завдання дослідження, спрямовані на її досягнення, а саме: дослідити теоретичні підходи до визначення сутності фінансової стійкості підприємств, розкрити вплив окремих чинників на фінансову стійкість вітчизняних агропромислових підприємств, провести оцінку фінансової стійкості підприємства на прикладі ПрРАТ "МХП", визначити основні фактори, що впливають на фінансову стійкість ПрАТ "МХП", окреслити основні напрями зміцнення фінансової стійкості ПрАТ "МХП". Об'єктом дослідження є фінансова стійкість вітчизняних підприємств та ПРАТ "МХП" в сучасних умовах господарювання. У першому розділі кваліфікаційної роботи розглянуто основні підходи до оцінки фінансової стійкості підприємств та чинники, що впливають на неї. У другому розділі проведена характеристика фінансового стану вітчизняних агропромислових підприємств. У третьому розділі проведено регресійний аналіз, за допомогою якого визначено основні фактори, що впливають на інтегральний показник фінансової стійкості ПрАТ "МХП", а також запропоновано напрями зміцнення фінансової стійкості підприємства. У кваліфікаційній роботі представлені висновки щодо шляхів покращення деяких показників фінансової стійкості ПрАТ "МХП". Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що розроблену регресійну багатофакторну модель можна використовувати для визначення, на які зовнішні та внутрішні фактори впливу на фінансову стійкість потрібно акцентувати увагу при виборі стратегії управління.
Description
Keywords
фінансова стійкість, агропромисловий сектор, ПрАТ "МХП", бакалаврська робота
Citation