Управління за аналогіями документообігом віртуального підприємства на базі класифікації стані

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Authors
Костюк, Олександр
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Розглянуто підхід до побудови системи управління електронним документообігом віртуального підприємства, що дозволяє автоматизувати процес керування потоками документів. Основою побудови пропонується використовувати апробований апарат, що добре зарекомендував себе, CBR-метод. Концептуальні положення цієї статті можуть бути використані для вирішення теоретичних проблем електронного документообігу й створення на їхній основі відповідного прикладного програмного забезпечення.
Description
The paper considers the approach to construction management of virtual enterprise electronic document management to automate the process flow control documents. As the foundation of building is proposed to use the unit tested, well proven, CBR-method. Conceptual provisions of this article can be used to solve theoretical problems of electronic document and create on their basis of relevant application software.
Keywords
віртуальне підприємство, CBR-метод, управління електронним документообігом, virtual enterprise, CBR-method, electronic document management
Citation
Костюк О. О. Управління за аналогіями документообігом віртуального підприємства на базі класифікації станів / О. О. Костюк // Міжнародна конференція "Теоретичні та прикладні аспекти побудови програмних систем" = International conference "Theoretical and Applied Aspects of Program Systems Development" - TAAPSD'2011 : тези доп., 19-23 верес. 2011 р., Ялта / Ф-т кібернетики Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка, Ф-т інформатики Нац. ун-ту "Києво-Могилянська академія", Ін-т програмних систем НАН України, Республік. вищ. навч. закл. "Кримський гуманітарний університет". - Ялта : [б. в.], 2011. - С. 96-100.