Ембріональні та індуковані плюрипотентні стовбурові клітини та їх диференціювання у напрямку кардіоміоцитів в присутності ДМСО

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Authors
Будаш, Галина
Білько, Надія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Трансплантація клітин це сучасна стратегія відновлення пошкоджених тканин серця. Одним з перспективних джерел отримання кардіоміоцитів є ембріональні стовбурові клітини (ЕСК) та індуковані плюрипотентні стовбурові клітини (ІПСК). Дослідження проводили на генетично модифікованих лініях ЕСК та ІПСК миші, які експресували зернений флуоресцентний протеїн (GFP) під контролем кардіоспецифічного а-МНС промотора; диференціювання здійснювали у суспензійній культурі з постійним перемішуванням. Вивчали вплив диметилсульфоксиду (ДМСО) на процеси диференціювання плюрипотентних стовбурових клітин у кардіоміоцити, як на етапі формування клітин мезодермального походження, так і на етапі формування попередників кардіоміоцитів. Визначили оптимальний термін для застосування ДМСО в культурі. Встановлено, що додавання ДМСО з 5-ї до 9-ї доби культивування підвищувало ефективність диференціювання у кардіоміоцити у півтора рази.
Cell transplantation is a modem strategy for injured heart tissue regeneration. One of promising sources of cardiomyocytes is embryonic stem cells (ESCs) and induced pluripotent stem cells (IPSCs). Genetically modified murine ESC and IPSC expressing green fluorescent protein (GFP) under the control of a cardio specific a-MHC promoter were used for the research; differentiation was carried out in the suspension culture with constant stirring. The effect of dimethylsulfoxide (DMSO) on the processes of differentiation of pluripotent stem cells into cardiomyocytes was studied both at the stage of mesoderm cells formation and at the stage of the cardiomyocytes progenitors formation. Optimal term of DMSO application into the culture was determined. It was established that the addition of DMSO from the 5th to the 9th day of cultivation increased the efficiency of cardiomyocytes differentiation by one and a half times.
Description
Keywords
ембріональні стовбурові клітини, індуковані плюрипотентні стовбурові клітини, кардіоміоцити, диметилсульфоксид, диференціювання, стаття
Citation
Будаш Г. В. Ембріональні та індуковані плюрипотентні стовбурові клітини та їх диференціювання у напрямку кардіоміоцитів в присутності ДМСО / Будаш Г. В., Білько Н. М. // Цитология и генетика. - 2019. - Т. 53, № 1. - С. 41-50.