Викладання в системі вищої освіти: силабус курсу для здобувачів PhD НаУКМА

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Authors
Бушай, Ігор
Криворучка, Людмила
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Метою курсу є ознайомлення з основними принципами організації навчального процесу та оволодіння основними поняттями сучасної освітньої практики.Основне завдання курсу – сформувати розуміння системи вищої освіти і принципів законодавчого регулювання сучасної освітньої практики, тенденцій розвитку Європейського простору вищої освіти, вимог Болонського процесу. Аспіранти ознайомляться з освітніми стандартами (за фахом) і нормативним змістом підготовки здобувачів вищої освіти різних рівнів, рекомендаціями щодо моделювання процесу викладання і навчання у відповідності до очікуваних навчальних результатів. Важливим аспектом курсу є формування навичок етичної комунікації з колегами, обізнаність із прийомами колегіального оцінювання викладання.
Description
Keywords
організація навчального процесу, Болонський процес, комунікація, навчальний силабус
Citation