Застосування японського мистецтва "оріґамі" під час навчання геометрії

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Authors
Захарійченко, Юрій
Лозинська, Ольга
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Висвітлено математичні обґрунтування побудов оріґамі, показано можливості застосування оріґамі при розв’язуванні математичних задач та доведенні деяких теорем геометрії для практичної реалізації принципу наочності навчання; розвитку в учнів просторового та геометричного мислення, уяви, уваги, пам'яті, кмітливості, дрібної моторики.
Освещены математические обоснования построений оригами, показано возможности применения оригами при решении математических задач и доказательстве некоторых геометрических теорем для практической реализации принципа наочности обучения; развития у учащихся пространственного и геометрического мышления, воображения, внимания, памяти, собразительности, мелкой моторики.
Mathematical substantiations of origami constructions are covered in this paper as well as possibilities of application of origami at the decision of mathematical problems and proof of some theorems of geometry for practical realization of the visual methods in teaching are shown; development of students’ spatial and geometric intelligence, imagination, attention, memory, thinking, fine motor skills.
Description
Keywords
оріґамі в математиці, аксіоми оріґамі, оріґаметрія, геометричне мислення, просторове мислення, стаття, оригами в математике, аксиомы оригами, оригаметрия, геометрическое мышление, пространственное мышление, origami in mathematics, origami axioms, origamimetry, geometric thinking, spatial thinking
Citation
Захарійченко Ю. О. Застосування японського мистецтва "орігамі" під час навчання геометрії / Ю. О. Захарійченко, О. М. Лозинська // Постметодика. - 2021. - № 1. - С. 32-36.