Представники Київської політекономічної школи про створення інституційних умов становлення та розвитку промислового підприємництва

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Authors
Курбет, Олександра
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Виокремлено основні напрямки інституційного забезпечення становлення та розвитку промислового підприємництва у працях представників Київської політекономічної школи. Розкрито погляди київських вчених на проблеми митної політики та монополізації промисловості у контексті історичного розвитку господарського середовища Російської імперії другої половини XIX - початку XX ст. Обґрунтовано актуальність та практичне значення теоретичних напрацювань київських вчених.
Description
Keywords
історія української економічної думки, Київська політекономічна школа, промислове підприємництво, інституційні реформи, державне регулювання економіки, монополії, митна політика, стаття
Citation
Курбет О. П. Представники Київської політекономічної школи про створення інституційних умов становлення та розвитку промислового підприємництва / О. П. Курбет // Історія народного господарства та економічної думки України : зб. наук. праць. – К. : ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України», 2016. – Вип. 49. – С. 275–288.