Польський гонор у лексико-семантичному полі "patriotyzm"

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Authors
Близнюк, Катерина
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті проаналізовано лексемний і семний склад мікрополя "honor", а також його системну організацію в сучасній польській мові. Компоненти значення, що функціонують у мікрополі, відображають семантику честі, гідності, гордості, визнання, цінності, що переживаються індивідуалізовано, але можуть виникати через зв'язок із власним народом чи Батьківщиною.
The article analyzes the lexical-semantic composition of the microfield "honor", as well as its system organization in the modern Polish language. Components of the meaning that function in the studied microfield reflect the semantics of honor, dignity, pride, recognition, values that are experienced individually, but may arise due to the connection with person’s own nation or the Motherland.
Description
Keywords
лексико-семантичне поле, семантичне мікрополе, лексема, сема, тези конференції, lexical-semantic field, semantic microfield, lexeme, seme
Citation
Близнюк К. Р. Польський гонор у лексико-семантичному полі "patriotyzm" / Катерина Близнюк // Мовний простір слов'янського світу : тези доповідей ІV Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених / Національний університет "Києво-Могилянська академія". - Київ, 2018. - С. 48-52.