Формування здорового способу життя як сучасна стратегія протидії соціально небезпечним хворобам серед дітей та молоді

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Authors
Романова, Наталія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Значне поширення соціально небезпечних хвороб викликає стурбованість в українському суспільстві; більша частина людей, які мають такі хвороби, є працездатного та репродуктивного віку. Особливого значення ця проблема набуває серед дітей та молоді. Профілактична діяльність не дає суттєвих результатів, відповідно потрібні зміни стратегічних підходів державної політики та запровадження державної програми формування здорового способу життя серед дітей та молоді.
Description
Socially dangerous diseases are spread signifi cantly in Ukraine, whıich causes concern in society, because most people who have such diseases are reproductive age and are able-bodied. Especially this problem bothers children and youth. Preventive work was not a substantive outcome, which requires changes in strategic policy approaches and implementation of state program of healthy lifestyle among children and youth.
Keywords
соціально небезпечні хвороби, профілактична діяльність, формування здорового способу життя, державна політика охорони здоров’я, socially dangerous diseases, preventive activities among children and youth, strategy of healthy lifestyles, modern state policy of health care, health
Citation
Романова Н. Ф. Формування здорового способу життя як сучасна стратегія протидії соціально небезпечним хворобам серед дітей та молоді / Романова Н. Ф. // Протидія соціально небезпечним хворобам: вивчення українського досвіду / [за ред. Семигіної Т. В.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія", Школа охорони здоров'я, Центр досліджень здоров'я та соціальної політики. - К. : Унів. вид-во "Пульсари", 2010. - С. 39-48.