Детермінанти ендогенізації економічного розвитку в Україні

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Authors
Володовська, Марія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Економічне зростання є предметом дослідження багатьох економістів. Думки про причини зростання, а також рецесії світових економік різняться, як в межах економічної теорії, так серед вчених-економістів. Все частіше йдеться про неможливість відомих теорій відповісти на всі причини економічних розбіжностей між, здавалося б, подібними країнами. Ще зовсім нещодавно ціллю управління національною економікою країни вважалося досягнення високих фінансово-економічних кількісних показників. На даний момент така пріоритетність втратила свою актуальність. Однією із сучасних пояснень відмінностей між розвитком економіки в різних країнах полягає у різному рівні інноваційного розвитку. В час динамічних змін перед розгортанням четвертої промислової революції, глобальних екологічних проблем та соціальної напруженості на фоні світової пандемії СОМІР-19, постає потреба у такій стратегії економічного розвитку, яка б забезпечувала випереджаючий розвиток для економіки і рівномірні можливості для зростання добробуту кожного громадянина. Для України правильне визначення домінанти розвитку та її детермінант дасть змогу ефективно трансформувати національну економіку в напрямку нових тенденцій світогосподарської системи з подальшою інтеграцією в їх середовище. Стратегією на шляху досягнення таких цілей є стратегія ендогенізації національної економіки. Загальні передумови якої зосереджені на суттєвій зміні функцій і ролі держави в регулюванні економічних процесів, а основа будується на інноваційно-технологічних та інституційних складових. Метою роботи є обґрунтування теоретико-методичних засад і розробка рекомендацій до формування моделі ендогенізації національної економіки та визначення її пріоритетних детермінант. В першому розділі розкрито сутність економічного зростання та економічного розвитку. Охарактеризовано методичні підходи до ендогенізації національної економіки та детермінанти, що на неї впливають. В другому розділі здійснено аналітичну оцінку країн світу за рівнем розвитку економіки, проведено розрахунки щодо тенденцій соціально-економічного розвитку України та охарактеризовано особливості впровадження детермінантів для ендогенізації економічного розвитку. В третьому розділі обґрунтовано алгоритм формування стратегії ендогенізації національної економіки та на основі проведених досліджень, запропоновано рекомендації щодо удосконалення інституційної складової національної економіки для ефективного впровадження запропонованої стратегії. Роботу присвячено теоретичній та практичній частині формування ендогенізованої моделі економічного розвитку та визначення її детермінантів, що передбачає переорієнтацію функціонування національної економіки на конкурентних засадах в напрямку нових тенденцій світогосподарської системи.
Description
Keywords
національна економіка, ендогенізація економіки, економічний розвиток, магістерська робота
Citation