Ренесанс як школа модернізму: поетичні тексти Вільяма Шекспіра в музиці Ігоря Стравінського

Loading...
Thumbnail Image
Date
2015
Authors
Шалагінов, Борис
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
"Три пісеньки" И. Стравінського розглядаються як цікава спроба дати "модерністську" версію поетичних текстів В. Шекспіра на противагу романтичним концепціям його творчості. Дається аналіз того, як композитор-модерніст переосмислює такі компоненти романтичної музичності, як форма, тембр, динаміка, мелодія, ритм, а також принцип кульмінації.
"Три песенки" И. Стравинского рассматриваются как интересная попытка дать "модернистскую" версию поэтических текстов В. Шекспира в противовес романтическим концепциям его творчества. Даётся анализ того, как композитор-модернист переосмысливает такие компоненты романтической музыкальности, как форма, тембр, динамика, мелодия, ритм, а также принцип кульминации.
"The three songs" by I. Stravinsky are considered as an interesting attempt to give a modernist version to the poetical texts by Shakespeare, to counterbalance the romantic concepts of his creative work. The way, the composer interprets such components of the romantic musicality as form, timbre, dynamics, melody, rhythm and the principle of culmination, is analyzed in the article
Description
Keywords
Ренесанс, авангардизм, модернізм, сонет, рецепція, вокальна музика, стаття, Ренессанс, авангардизм, модернизм, сонет, рецепция, вокальная музыка, статья, Renaissance, avantgardism, modernism, reception, vocal music, аrticle
Citation
Шалагінов Б. Б. Ренесанс як школа модернізму: поетичні тексти Вільяма Шекспіра в музиці Ігоря Стравінського / Шалагінов Б. Б. // Синтез мистецтв. In Memoriam професора С. М. Пригодія / упоряд. Л. Я. Мірошниченко ; відп. ред. І. П. Мегела ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. - Київ : КНУ ім. Т. Шевченка, 2015. - С. 80-89.