Нагальні проблеми законодавчого врегулювання боротьби з корупцією в Україні

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Authors
Канфуі, Іван
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті здійснено спробу визначити проблеми, пов’язані з організацією боротьби з корупцією, які випливають зі змісту нових законодавчих актів, що регламентують цю діяльність державних, у тому числі правоохоронних, органів України.
Description
The article made an attempt to determine problems associated with the organization of corruption, which fl ow from the content of new legislation regulating that activity of the state, including law enforcement bodies of Ukraine.
Keywords
корупція, Закон, посадові особи, наглядові, спостережні ради, декларування доходів, спеціально уповноважений орган, стаття, corruption, Law, post persons, observent, rewiews brokers, declarations of incomes, specially anthorized organ
Citation
Канфуі І. В. Нагальні проблеми законодавчого врегулювання боротьби з корупцією в Україні / Канфуі І.В. // Наукові записки НаУКМА. - 2010. - Т. 103 : Юридичні науки. - С. 117-119.