Державне регулювання ринку електронних грошей в Україні

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Authors
Волік, Андрій
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У кваліфікаційній роботі досліджується державне регулювання електронних грошей в Україні, а також особливості їх обігу як нового платіжного інструменту. За результатами проведеного дослідження було визначено основні проблеми розвитку електронних грошей в Україні та шляхи їх вирішення, що сприяє прискоренню розвитку економіки країни. Кваліфікаційна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. У першому розділі роботи розкрито теоретико-методологічні засади дослідження електронних грошей в Україні та їх роль в економіці різних країн, проаналізовано особливості функціонування в Україні. У другому розділі здійснено детальний аналіз обсягу електронних грошей в Україні та правила їх обігу, грунтовно досліджено стан електронних розрахункових технологій в Україні та виокремлено проблеми їх функціонування. Третій розділ роботи присвячений розробці економетричної моделі щодо прогнозу динаміки електронних грошей в Україні, здійснено співставлення прогнозних та реальних даних обсягів електронних грошей на основі продовження досліджень у цьому напрямку, здійснено аналіз нормативно-правового регулювання державою електронних грошей та виокремлено пропозиції щодо вдосконалення ринку електронних грошей в Україні. Загальна кількість сторінок роботи 106, з них 9 додатків, 9 таблиць, 19 рисунків.
Description
Keywords
електронні гроші, державне регулювання, платіжні системи, магістерська робота
Citation