Ділова активність вітчизняних страховиків в сучасних умовах розвитку ринку страхування життя в Україні

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Authors
Харитонова, Катерина-Олександра
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Перед Україною стоїть проблема низької ефективності ринку страхування життя. Вітчизняний ринок страхування життя є незначним за обсягом активів та за рівнем споживання страхових послуг. Відповідно, сучасні тенденції визначають потребу аналізу ділової активності вітчизняних страховиків, виявлення чинників, що гальмують розвиток ринку, та розробки рекомендацій для стимулювання галузі страхування життя. Об’єктом дослідження є вітчизняний ринок страхування життя. Предметом виступає ділова активність вітчизняних компаній зі страхування життя. Метою роботи є оцінка ділової активності вітчизняних страховиків, та виявлення факторів, що стримують розвиток ринку та сприяють банкрутству компаній, для розробки рекомендацій щодо покращення ситуації на ринку страхування життя. У першому розділі було розглянуто теоретичні основи аналізу ділової активності компаній зі страхування життя, зокрема досліджено особливості діяльності страховиків, що здійснюють діяльність у сфері страхування життя, визначені основні етапи аналізу ділової активності страхових компаній та наведена методика оцінки ділововї активності. У другому розділі було проаналізовано стан та тенденції розвитку вітчизняного ринку страхування життя, оцінено фінансовий стан та розраховані показники ділової активності страхових компаній "Метлайф" та "ПЗУ Україна Страхування життя", зроблені висновки щодо недоліків та можливих варіантів підвищення ділової активності страховиків. Окрім зазначеного, було проаналізовано світові тенденції розвитку страхування життя та проведено порівняння зі станом вітчизняного ринку. У третьому розділі наведена модель залежності рівня страхових надходжень від макроекономічних показників в Україні та за кордоном, а також побудована модель передбачення банкрутства українських компаній зі страхування життя. Визначено основні фінансові показники, що впливають на статус страхової компанії в реєстрі, та наведені рекомендації для розвитку страхування життя в Україні. За результатами дослідження було виявлено основні фактори, що стримують розвиток страхування життя в Україні, та були запропоновані рекомендації для покращення фінансового стану страховиків та ситуації на ринку. В кваліфікаційній роботі обгрунтоване практичне застосування моделей, що можуть бути використані для передбачення банкрутства українських компаній зі страхування життя.
Description
Keywords
страхування, ділова активність, страхові компанії, страховики, фінансові показники, коефіцієнт, моделювання, Україна, рентабельність, страхові премії, платоспроможність, бакалаврська робота
Citation