Трансакційні витрати в інституціональному середовищі аграрного сектору економіки

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Authors
Курило, Людмила
Сльозко, Т.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Досліджено поняття трансакційних витрат у їх взаємозв’язку з інститутами та інституціями в інституціональному середовищі та особливості їх формування в аграрному секторі. Визначено вплив чинників інституціонального середовища на формування трансакційних витрат. Вказано на неможливість розвитку аграрного сектору без формування інвестиційно-інноваційної моделі сільського господарства шляхом формування ринку інноваційної продукції, підвищення рівня комерціалізації наукових розробок, створення інноваційних парків на базі існуючих науково-дослідних установ і навчальних закладів, поглиблення міжнародного співробітництва в інноваційній сфері та ін.
Description
The concept of transaction expenses in their relationship with institutes and institutions in the institutional environment and the characteristics of their formation in the agricultural sector were investigated. The influence of institutional environmental factors on the formation of transaction expenses was determined. Inability of the development of agricultural sector without creating investment-innovation model of agricultural markets by creating of market of innovative products, improving the commercialization of scientific research, creating of innovation parks based on existing research and educational institutions, deepening of international cooperation in the sphere of innovations and others was indicated.
Keywords
трансакційні витрати, інститути, інституції, правила гри, норми, інституціональне середовище, економіка, держава, transaction expenses, institutes, institutes, rules of game, regulations
Citation
Курило Людмила Ізидорівна. Трансакційні витрати в інституціональному середовищі аграрного сектору економіки / Курило Л. І., Сльозко Т. М. // Економічні студії. - 2016. - № 2 (10). - С. 71-75.