Марковська модель оцінки вартості проекту з ризиком

Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Authors
Сидоренко, Марина
Глибовець, Микола
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У роботі було приведено модель, що дозволяє оптимізувати вартість проекту за наявності ризиків. Вона залежить від числа робіт, кількості і типу ресурсів, що необхідні для виконання певної роботи, в тому числі й затраченого часу при умові відсутності ризиків, а також мінімізованої функції затримки проекту. Остання обраховується в днях і знаходиться за допомогою марковських процесів прийняття рішень. У моделі зроблене припущення, що ризики не корелюють між собою.
Description
In the work the were given a model, which optimizes the value of the project in case of the availability of risk. It depends on the number of works, the number and type of resources required to perform certain work, the time required to perform work in case of the absence of risk and from minimized project delay function. The last on is calculated in days and is found with the help of Markov Decision Processes. There were made an assumption that risks aren’t correlated with each other.
Keywords
ризик, марковські процеси
Citation
Глибовець М. М. Марковська модель оцінки вартості проекту з ризиком / Глибовець М. М., Сидоренко М. О. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія : Фізико-математичні науки. - 2010. - № 4. - С. 101-104.