Палеохорологічні дослідження рідкісних та реліктових видів рослин в Україні: сучасний стан та перспективи

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Authors
Безусько, Людмила
Карпюк, Т.
Безусько, Алла
Мосякін, Сергей
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Реліктові види рослин привертають особливу увагу з точки зору їхньої охорони, у тому числі й в Україні. Це цілком зрозуміло, оскільки релікти за визначенням є такими видами, сучасні умови зростання яких на певній території значною мірою не відповідають оптимальним умовам для цих видів. Власне, цим і обумовлена їхня вразливість на сучасному етапі. У попередні часові відрізки такі види на території, де вони вважаються реліктовими, мали значно більше поширення або відігравали більш помітну роль у рослинному покриві. Таким чином, для розробки та впровадження ефективних заходів охорони реліктових видів треба розуміти закономірності динаміки їхніх ареалів у часі та просторі, у тому числі не лише в історичні часи, але й у більш віддаленому минулому. Для розуміння формування сучасної флори України особливе значення мають плейстоцен та голоцен (пізній квартер), коли, власне, після значних трансформацій у льодовикові часи, і сформувалися основні риси сучасних флори та рослинності. Разом з тим, дані про поширення рідкісних та вразливих видів рослин флори України у минулому дуже обмежені.
Description
The first results of paleochorological studies of rare and relict plant species based on two model taxa, Taxus baccata L. and Betula humulis Schrank, are presented. These taxa are listed in the Red Data Book of Ukraine (2009) and considered relicts. As a result of our investigation, the maps of distribution of Taxus baccata in the western region of Ukraine for the Riss-Wurm optimum phases and distribution of Betula humulis within the plain part of Ukraine in the Allerod-Holocene were developed.
Keywords
реліктові види рослин, екологія, relict plants, ecology
Citation
Палеохорологічні дослідження рідкісних та реліктових видів рослин в Україні: сучасний стан та перспективи / Безусько Л. Г., Карпюк Т. С., Мосякін С. Л., Безусько А. Г. // Растительный мир в Красной книге Украины: реализация глобальной стратегии сохранения растений: материалы ІІ Междунар. науч. конф., 9-12 окт. 2012 г., Умань, Черкас. обл. / Нац. дендрол. парк "Софиевка" НАН Украины [и др.]; [редкол.: Я. П. Дідух та ін.]. - К.: Паливода А. В. [вид.], 2012. - С. 61-62.