Формування "розумної спеціалізації" в економіці України : колективна монографія

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Authors
Єгоров, Ігор
Саліхова, Олена
Сіденко, Світлана
Бажал, Юрій
Бойко, Олена
Шовкун, Інна
Хаустов, Володимир
Черненко, Світлана
Грига, Віталій
Дульська, Ірина
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Монографію підготовлено за результатами дослідження за однойменною плановою науково-дослідною роботою. У рамках виконання роботи на основі узагальнення вітчизняного та зарубіжного досвіду удосконалено науково-методичні засади формування інноваційної політики та "розумної спеціалізації" в економіці України в умовах розгортання глобалізаційних процесів. Проаналізовано процеси формування та імплементації РС у розвинених країнах світу, насамперед у країнах ЄС, зміст та значення основних критеріїв виділення напрямів "розумної спеціалізації", найважливіших показників РС та інноваційної діяльності, їх відповідність міжнародним стандартам, зокрема стандартам ЄС; запропоновано зміни до існуючої системи статистики інноваційної діяльності відповідно до оновлених міжнародних стандартів у цій сфері; удосконалено та запроваджено теоретико-методичний інструментарій для оцінки рівня "розумної спеціалізації" у різних секторах економіки України. Проведено поглиблений аналіз стану справ в економіці України з позицій "розумної спеціалізації" та запропоновано конкретні підходи до оцінювання та моніторингу РС, включаючи рекомендації щодо застосування тих чи інших заходів. Спеціальну увагу приділено проблемам гармонізації заходів інноваційної політики та політики імплементації "розумної спеціалізації". Для науковців, державних службовців, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
Description
Keywords
модернізації економіки, "розумна спеціалізація", інноваційний розвиток, колективна монографія
Citation
Формування "розумної спеціалізації" в економіці України : колективна монографія / Єгоров І. Ю., ... Бажал Ю. М., Бойко О. М. [та ін.] ; за ред. І. Ю. Єгорова ; Національна академія наук України, ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України". - Київ : [ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"], 2020. - 277 c. : табл., рис.