Етимологічний словник суфіксів української мови як багатоаспектне джерело лінгвістичних досліджень

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Authors
Лучик, Алла
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У тезах аргументується важливість для різних гуманітарних наукових галузей, передовсім мовознавства, видання, підготовленого за редакцією В.В. Лучика Етимологічного словника суфіксів української мови. Обстоюється думка про те, що вихід у світ цієї праці сприятиме розвиткові як традиційних, так і новітніх галузей мовознавства.
Theses prove the importance of The etymological dictionary of Ukrainian suffixes, edition prepared by V. V. Luchyk for various humanities branches, especially linguistics,. The idea that this work will promote the development oftraditional and new branches of linguistics is stated.
Description
Keywords
етимологічний словник суфіксів, порівняльно-історичне мовознавство, етимологія, реконструкція форм, дериватологія, когнітивна лінгвістика, лінгвокультурологія, матеріали конференції, etymological dictionary of suffixes, comparative-historical linguistics, etymology, reconstruction of forms, derivatology, cognitive linguistics, linguocultural studies
Citation
Лучик А. А. Етимологічний словник суфіксів української мови як багатоаспектне джерело лінгвістичних досліджень / Лучик Алла Анатоліївна // Проблеми загального та порівняльно-історичного мовознавства : тези доповідей міжнародної наукової конференції на пошану пам'яті професора В. В. Лучика, 3 березня 2020 р. / [орг. комітет: Куранова С. І., Лучик А. А. та ін.] ; Національний університет "Києво-Могилянська академія", Кафедра загального і слов'янського мовознавства. - Київ : НаУКМА, 2020. - С. 76-78.