Перспективи розвитку паралельних корпусів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Authors
Москалюк, Дар’я
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Національний університет "Києво-Могилянська академія"
Abstract
У цій статті ми розглянемо перспективи розвитку паралельних корпусів і роль Sketch Engine у вивченні та підвищенні якості перекладів. Корпусна лінгвістика є однією з найбільш інноваційних і перспективних галузей мовознавства, яка дає змогу аналізувати великі масиви текстової інформації для вивчення мови та культури. Завдяки сучасним інструментам, таким як Sketch Engine, ми можемо здійснювати аналіз паралельних корпусів, виявляти ключові слова, терміни та н-грами, що допомагає перекладачам знайти оптимальний варіант перекладу та покращити якість перекладу в цілому.
Description
Corpus linguistics is one of the most innovative and promising branches of linguistics, which allows analyzing large arrays of textual information for the study of language and culture. Thanks to modern tools such as Sketch Engine, we can analyze parallel corpora, identify keywords, terms and ngrams, which helps translators find the optimal translation option and improve the quality of the translation as a whole. In this article, we will consider the prospects for the development of parallel corpora and the role of Sketch Engine in studying and improving the quality of translations.
Keywords
корпусна лінгвістика, паралельний копрус, Sketch Engine, н-грами, тези конференції, corpus linguistics, parallel corpus, Sketch Engine, n-grams
Citation
Москалюк Д. Перспективи розвитку паралельних корпусів / Дар'я Москалюк // Мовний простір сучасного світу : тези доповідей VII Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених (м. Київ, 26 травня 2023 р.) / [орг. комітет: Куранова С. І. (голова) та ін.] ; Національний університет "Києво-Могилянська академія", Кафедра загального і слов'янського мовознавства [та ін.]. - Київ : НаУКМА, 2023. - С. 127-130.