Характеристики рівноваг ланцюгів постачання

dc.contributor.authorГорбачук, Василь
dc.contributor.authorДунаєвський, Максим
dc.contributor.authorМорозов, О.
dc.date.accessioned2020-08-10T19:39:54Z
dc.date.available2020-08-10T19:39:54Z
dc.date.issued2019
dc.description.abstractМета роботи — розробити базову теорію глобальних ланцюгів постачання. Нехай світова економіка складається з довільної кількості країн, які мають один виробничий фактор (фактор праці) і виробляють один кінцевий продукт, що потребує континуум проміжних продуктів. Кінцевий продукт є результатом послідовних стадій виробництва проміжних продуктів, у процесі якого трапляється брак. Можна довести, що існує єдина рівновага вільної торгівлі, в якій країни з нижчими ймовірностями браку на всіх стадіях спеціалізуються на пізніших стадіях виробництва. Спираючись на цю просту теоретичну базу, можна запропонувати форму вертикальної спеціалізації взаємозалежних країн. Явище вертикальної спеціалізації привертає в однаковій мірі увагу розробників стратегій, ділових лідерів, економістів. Можливість транскордонної фрагментації виробничих процесів впливає на обсяги, риси і наслідки міжнародної торгівлі. Залишаються відкритими питання механізмів впливу глобальних і локальних технологічних змін на участь різних країн в одному й тому самому ланцюгу постачання, а також механізмів впливу вертикальної спеціалізації на взаємозалежність держав. Оскільки в моделях загальної рівноваги з довільною (великою) кількістю товарів і країн, незалежно від наявності послідовного виробництва, важко отримати зрозумілі передбачення порівняльної статики, то потрібна проста теорія торгівлі з послідовним виробництвом. Для цього потрібні деякі ідеї щодо ієрархій у моделях часткової рівноваги для закритої економіки. Зосередимося на середовищі, в якому виробництво є послідовним і може містити брак. Моделі ієрархій застосовувалися до вивчення питань міжнародної торгівлі. Наприклад, модель знаннєвої економіки використовується для дослідження транскордонних паросполучень між агентами з неоднорідними здібностями і відповідних наслідків для нерівності у даній державі. Нерівність у державі внаслідок ієрархій при торгівлі досліджувалася також в інших моделях. Припускається, що все населення даної держави має однакові здібності.uk_UA
dc.description.abstractThe goal of this work is to develop a basic theory of global supply chains. Let the world economy consist of an arbitrary number of countries having the only production factor (labor) and producing the only final good requiring continuum of intermediate products. The final good is the result of consequtive stages for production of intermediate products where mistakes occur during the production processes. One can prove there is the only free trade equilibrium where the countries with lower probabilities of mistakes on all stages are specialized on the later stages of production. Using the simple theoretical basis, one may suggest a form of vertical specialization for interdependent countries. Policy makers, business leaders, economists equally pay attention to the phenomenon of vertical specialization. The option of transboundary fragmentation for production processes affects amounts, features, and consequences of international trade. The issues how global and local technology changes influnce on participation of various countries in the same supply chain, how vertical specialization influence on interdependence of countries remain opened. As the general equilibrium models with an arbitrary (large) number of products and countries, regardless of sequential production presence, do not give clear comparative static predictions, a simple trade theory with sequential production is needed. It requires some ideas about hierarchies in partial equilibrium models of a closed economy. The environment where production may contain mistakes is the focus. Models of hierarchies have been applied to the international trade questions. For instance, the kowledge economy model is used for research of transboundary matching between agents with nonuniform abilities and corresponding consequences for inequality in a given country. Inequality in a country due to hierarchies at trade has been investigated by other models as well. It is assumed all people of a given country have equal abilities.en_US
dc.identifier.citationГорбачук, Василь Михайлович, Характеристики рівноваг ланцюгів постачання / В. М. Горбачук, М. С. Дунаєвський, О. О. Морозов // Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Технічні науки. - 2019. - Вип. 19. - С. 31-37.uk_UA
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.32626/2308-5916.2019-19.31-37
dc.identifier.urihttps://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/17783
dc.language.isoukuk_UA
dc.relation.sourceМатематичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Технічні науки.uk_UA
dc.statusfirst publisheduk_UA
dc.subjectрівновагаuk_UA
dc.subjectланцюги постачанняuk_UA
dc.subjectстадії виробництваuk_UA
dc.subjectкінцевий продуктuk_UA
dc.subjectпроміжні продуктиuk_UA
dc.subjectстаттяuk_UA
dc.subjectequilibriumen_US
dc.subjectsupply chainsen_US
dc.subjectproduction stagesen_US
dc.subjectfinal gooden_US
dc.subjectintermediate productsen_US
dc.titleХарактеристики рівноваг ланцюгів постачанняuk_UA
dc.title.alternativeThe Characteristics Of Supply Chain Equilibriaen_US
dc.typeArticleuk_UA
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Horbachuk_Kharakterystyky_rivnovah_lantsiuhiv_postachannia.pdf
Size:
655.07 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
7.54 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: