Невідомий епістолярій Лева Мацеєвича з колекції Національного музею історії України

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Authors
Яременко, Максим
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У рукописній архівній колекції НМІУ зберігаються невідомі листи вихованця Київської духовної академії Лева Мацеєвича за 1909-1911 р., переважно адресовані Степану Дроздову. В епістолярії вміщено різні факти, що стосуються адресанта, проте його головна тема - збір матеріалів про вихованця Києво-Могилянської та ректора Київської духовної академій, архієпископа Смарагда (Олександра Крижановського). Із повідомлень Лева Мацеєвича стає зрозуміло, що саме вдалося виявити про родину Смарагда в архіві храму с. Велика Березянка на Київщині. Листи також містять низку деталей, що дозволяють оцінити кваліфікацію їхнього автора як дослідника.
The collection of archival manuscripts of the National Museum of Ukrainian History contains unknown letters of Lev Matseievych, a graduate of Kyiv Theological Academy, of 1909-1911, which are addressed almost exclusively to Stepan Drozdov. The epistolary contains different facts concerning the sender. Yet the main topic is gathering of information about Kyiv-Mohyla Academy’s graduate and Kyiv Theological Academy’s rector and archbishop Smarahd (Kryzhanovskyi). Matsiievych’s letters make it clear what was found out about Smarahd’s family in the archive of Velyka Berezianka village church (Kyiv region). The letters also contain some details which allow to estimate the author’s qualification as a researcher.
Description
Keywords
Національний музей історії України, Київська духовна академія, Лев Степанович Мацеєвич, Степан Леонтієвич Дроздов, Смарагд (Олександр Крижановський), стаття, the National Museum of Ukrainian History, Kyiv Theological Academy, Lev Stepanovych Matseievych, Stepan Leontiyevych Drozdov, Smarahd (Kryzhanovskyi), article
Citation
Яременко М. В. Невідомий епістолярій Лева Мацеєвича з колекції Національного музею історії України / Яременко Максим // Науковий вісник Національного музею історії України : збірник наукових праць. - 2019. - Вип. 4. - С. 155-161.