Чинники впливу на обсяги банківських кредитних послуг: моделювання та оцінка

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Authors
Демків, Софія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Метою даного дослідження є узагальнення, моделювання та оцінка ефектів впливу на обсяги банківського кредитування в Україні чинників пропозиції кредитних ресурсів комерційних банків та чинників попиту на кредити з боку суб’єктів господарювання та домогосподарств. У першому розділі роботи виокремлено теоретичні основи банківського кредитування, його сутність, основні види та значення. Розглянуто теоретичне підгрунтя дії факторів, що можуть чинити вплив на зміну обсягу кредитів, наданих комерційними банками з огляду пропозиції кредитних ресурсів комерційними банками та попиту на кредити з боку суб'єктів господарювання та домогосподарств. Другий розділ охоплює огляд та аналіз основних тенденцій показників банківського сектору та кредитного ринку, зокрема, а також їх причинно-наслідковий зв'язок із перебігом політико-економічних процесів в Україні. Розроблено модель із використанням методів системної динаміки, що показує взаємозв'язки між суб'єктами кредитних відносин: комерційними банками, юридичними та фізичними особами, з точки зору формування попиту та пропозиції кредитів. У третьому розділі досліджено пропозицію кредитних ресурсів комерційними банками за допомогою економентричних моделей та визначено зовнішні та внутрішні фактори, що її формують. Також здійснено моделювання чинників впливу на попит на банківські кредити з боку субєктів господарювання та домогосподартсв із використаннм економетричних моделей. Загальна кількість сторінок роботи 136, з них 5 додатків, 6 таблиць, 41 рисунок.
Description
Keywords
кредитування, комерційний банк, попит, магістерська робота
Citation