Теорія контрактів: удосконалення взаємин суб'єктів господарювання

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Authors
Щепцов, Володимир
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Кваліфікаційну роботу присвячено удосконаленню взаємин суб’єктів господарювання, адже саме від якості їх відносин залежить рівень їх економічного розвитку. Причинами фундаментальної недосконалості на сьогодні сучасних ринкових структур, є різнорідність кінцевих продуктів і факторів виробництва, а також асиметричність інформації, тобто нерівномірний розподіл інформації про угоду між сторонами, які беруть участь в такій операції. Інформаційні переваги продавців на момент підписання договору призводять до ситуації, коли продаців хороших товарів змушені виходити з ринку. В результаті відбувається несприятливий відбір, який негативно впливає на середню ціну та якість товару на ринку. Таким чином теорія контрактів, а саме її наукове дослідження та правильне складання контракту із врахуванням всіх ключових особливостей, потребує на сьогодні глибокого теоретичного дослідження та введеня практичних розрахункових моделей. Практична та наукова значущість полягає у тому, що дані дослідження дозволяють сформувати основні шляхи вирішення проблем суб’єктів господарювання з призми впливу на них теорії контрактів. Метою роботи є характеристика досліджень теорії контрактів та її вплив на удосконалення взаємин суб’єктів господарювання Робота складається з трьох розділів, вступу, висновків, списку використаних джерел та літератури, що включає 38 найменувань.
Description
Keywords
теорія контрактів, суб’єкт господарювання, вимагання, магістерська робота
Citation