Силабус навчальної дисципліни "Філософія гуманітарного знання"

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Authors
Джулай, Юрій
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Курс "Філософія гуманітарного знання" є однією із складових нормативних навчальних дисциплін освітньо-кваліфікаційного рівня з підготовки магістрів. На лекціях, в межах ознайомлення з тлумаченнями особливостей "гуманітарного знання", розкриваються ідеї, програми та теорії філософії, які перетворили концептуальні репрезентації гуманітарного нові критичні аналітики, що принесли зміни у репрезентації гуманітарного знання як тяглої історії руху його самовизначення в межах репрезентації : рецепції критики "історицизму" історично – дієвого мислення у поезії, естетичного досвіду, неоднозначності у визначенні структурних особливостей наративної історії, моделей пояснення у наративній історії, методології історії мистецтва, визначення мистецтва в пост - історичну епоху, досвіду філософії як мета -психології, семантики темпоральності історичного наративу, теорії дискурсивної формації, археології знання як методу та методологічної антитези "history of ideas", визначення епістемічного простору гуманітарного знання. Семінарські заняття спрямовано на опанування провідних ідей та концепцій філософського визначення особливостей гуманітарного знання Ф. Анкерсміта, Ґ. - Ґ Гадамера, Е. Ґомбріха, К. Гірца, А. Данто, К. Поппера, П. Рікера, М. Фуко шляхом читання оригінальних праць, їхнього обговорення на семінарських заняттях та виконання індивідуального письмового завдання.
Description
Keywords
гуманітарне знання, методологія історії мистецтва, еволюція основ існування культури, культурологічні знання, критика історицизму, історичний наратив, навчальний силабус
Citation
Джулай Ю. В. Силабус навчальної дисципліни "Філософія гуманітарного знання" [електронний ресурс] / Ю. В. Джулай ; Національний університет "Києво-Могилянська академія", Факультет гуманітарних наук, Кафедра культурології. - Київ : НаУКМА, 2023. - 29 c. - Рівень навчання: другий (магістерський) : тип дисципліни: нормативна.