Принципи побудови формалізованих онтологічно-орієнтованих моделей організації віртуальних спільнот у рамках веб-порталу

Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Authors
Олецький, Олексій
Олецкий, Алексей
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Пульсари
Abstract
Формування і розвиток віртуальних спільнот на базі корпоративних, навчальних, тематичних та інших веб-порталів є одним з найбільш магістральних напрямків розбудови сучасного Інтернету, і більш загально - інформаційного суспільства; особливо в рамках ідеології та концепції Web 2. З огляду на домінування в цій царині стихійно -евристичних підходів, все більш актуальною стає проблема розвитку більш-менш формалізованих теоретичних моделей, на основі яких можна було б описувати процеси, пов'язаних з організацією і функціонуванням віртуальної спільноти, в найпростішому випадку - на базі окремого порталу.
Description
Keywords
Citation
Олецький О. В. Принципи побудови формалізованих онтологічно-орієнтованих моделей організації віртуальних спільнот у рамках веб-порталу / О.В. Олецький // Теоретичні та прикладні аспекти побудови програмних систем : TAAPSD'2008 : міжнар. конф. : тези доп., м. Київ, Чернігів, 22-26 верес. 2008 р. = Theoretical and applied aspects of program systems development - TAAPSD'2008 / Ф-т інформатики Нац. ун-ту "Києво-Могилянська академія", Ф-т кібернетики Київ. нац. ун-ту імені Тараса Шевченка, Ін-т програмних систем НАН України. Чернігів. держ. технолог. ун-т. - [К. : Пульсари, 2008]. - Ч. 1. - С. 209-214.