Вода та ліси - це основа стійкого розвитку України

Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Authors
Нападовська, Лілія
Пашков, Анатолій
Любич, І.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Представлено методологію розрахунку рівня хімічного забруднення під час вибухових робіт і визначення площ ураженості рослинності, ґрунтів. Запропоновано нову екологічно безпечнішу технологію відбійки обводнених гірських порід, яка дає змогу скоротити обсяги пило-газової хмари у 2 рази та практично усунути розчинення аміачно-селітряних вибухових речовин і забруднення підземних вод у гірничовидобувних регіонах.
Description
Here are presented the methodology of calculation of the chemical pollution level during explosive works and definition of the area of infection of vegetation, ground. Also the new safer ecological technology of beating the watered rocks, which allows to reduce volumes of dusty and gas clouds in 2 times is offered. It practically helps to eliminate dissolution of ammoniac and nitric explosive substances and the pollution of underground waters in mining districts.
Keywords
вода, ліси, ґрунти, вибухові речовини, стійкий розвиток, water, forests, soils, explosives, steady development, екологія, ecology
Citation
Нападовська Л. А. Вода та ліси - це основа стійкого розвитку України / Л. А. Нападовська, А. П. Пашков, І. Ю. Любич // Науковий вісник НЛТУ України: глобальні зміни клімату - загрози людству та механізми відвернення: [зб. наук.-техн. пр.] / [гол. ред. Ю. Ю. Туниця]; Нац. лісотехн. ун-т України. - Л.: [РВВ НЛТУ України], 2009. - Вип. 19.15. - С. 93-98.