Організація та основні напрями розвитку науково-освітнього комплексу України за умов ринкових трансформацій

Loading...
Thumbnail Image
Date
2004
Authors
Тьорло, Вікторія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Перетворення в політичному, економічному і соціальному житті суспільства, формування демократичної держави потребують кардинальних змін у багатьох сферах людської діяльності. Сучасний етап розвитку Української держави характеризується зростанням інтересу до минулого народу, до історичних знань, до національної духовної ідеї. Без державницької національної ідеї, без освіти та культури неможливо зрозуміти минулий, теперішній і майбутній суспільний розвиток світу й окремих країн конкретної нації та людства в цілому. Тому актуальність статті визначається, насамперед, соціальною та економічною необхідністю реформування освітянського комплексу України, спрямованого, перш за все, на удосконалення підготовки спеціалістів та уніфікацією до . європейського рівня національних стандартів якості, а також підвищення ефективності державного управління освітою України.
Description
Keywords
реформування освіти, державотворення, інтелектуальний потенціал, ринкова економіка, стаття
Citation
Тьорло В. В. Організація та основні напрями розвитку науково-освітнього комплексу України за умов ринкових трансформацій / Тьорло В. В. // Теорії мікро-макроекономіки : збірник наукових праць професорсько-викладацького складу і аспірантів / за ред. Мальчина Ю. М., Ніколенка Ю. В. ; Академія муніципального управління. - Київ : [Академія муніципального управління], 2004. - Вип. 16. - С. 212-218.