Фінансові особливості започаткування та ведення бізнесу в Україні

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Authors
Савчин, Микола
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Розвиток фінансової системи України, особливо під впливом глобалізаційних процесів та євроінтеграційного курсу, зумовлює розширення можливостей щодо організації фінансових відносин суб’єктів бізнесу. Започаткування та ефективне функціонування бізнесу в Україні неможливе без формування достатнього обсягу власного капіталу, а за його нестачі – без можливості залучення додаткових джерел фінансування з використанням боргового фінансування бізнесу, фінансування методом участі в капіталі, іншими новітніми методами фінансування бізнесу. Одним із ключових питань при організації бізнесу(підприємництва) є вибір його форми. При цьому кожен підприємець керується власними міркуваннями і уявленнями про свою майбутню діяльність і, насамперед, тим, щоб обрана форма відповідала меті його діяльності, конкретним умовам господарювання, захищала майнові інтереси учасників та враховувала їх фінансові можливості.
Description
Keywords
running a business, business, equity, organizational forms of business, financial entrepreneurship, bachelor thesis
Citation