Динамічний опис семантико-рольової структури змісту дискурсу

Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Authors
Куранова, Світлана
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті автор пропонує динамічну модель розгортання семантико-рольових характеристик змісту дискурсу. Представлено послідовну та ієрархічну стратегії семантико-рольової побудови змісту відповідних дискурсів.
The author suggests a dynamic model of production of role-semantic peculiarities of discourse contents. Sequential and hierarchical strategies of role-semantic composition of discourse contents are presented.
Description
Keywords
semantic role, discourse, discourse analysis, speech move, speech event, семантико-рольові конфігурації, семантичні ролі, дискурс-аналіз, мовленнєвий хід, мовленнєва подія, стаття
Citation
Куранова С. Динамічний опис семантико-рольової структури змісту дискурсу / Куранова С. І. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 9 : Сучасні тенденції розвитку мов : [збірник наукових праць] / [редкол. В. П. Андрущенко (гол.) та ін] ; М-во освіти, науки, молоді та спорту України, НПУ ім. М. П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2014. - Вип. 11. - С. 98-105.