Нотатки на полях (читаючи "Антропологічний код української культури і цивілізації")

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Authors
Рогожа, Марія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Минулого року побачила світ третя монографія авторського колективу відомих українських істориків Олега Рафальського, Ярослава Калакури, Михайла Юрія, до написання якої доєднався і Віктор Коцур. Двотомна праця "Антропологічний код української культури і цивілізації" (2020) [1; 2] продовжує дослідження національної культури українців, розпочаті у попередніх проєктах "Українська культура: цивілізаційний вимір" (2015) [10] та "Ментальний вимір української цивілізації" (2017) [12]. Двотомник має амбітну мету – дослідити сутність української людини, відстежити провідні тенденції зростання ролі людини в розвитку української культури і цивілізації від доісторичних часів до сьогодення [1, с. 14]. Для її реалізації автори визначають завдання, які й задають логіку розгортання матеріалу: роз'яснити методологію дослідження; "висвітлити особливості антропологічного коду культури давньої і княжої України, його еволюцію під впливом християнства" [1, с. 15]; з'ясувати "антропокультурні і ментальні процеси" в українських землях епох Ренесансу і Реформації, Просвітництва, модернізму; показати складну долю людини української культури і цивілізації у ХХ столітті та у перші два десятиліття нинішнього, ХХІ століття; "опрацювати і сформулювати пропозиції, спрямовані на подальше зростання ролі антропологічного чинника в розвитку культури і цивілізації" [1, с. 15].
Description
Keywords
українська людина, людиноцентризм, українська особистість, Просвітництво, доба Модерну, стаття
Citation
Рогожа М. М. Нотатки на полях (читаючи "Антропологічний код української культури і цивілізації") / М. М. Рогожа // Українські культурологічні студії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Київський університет, 2021. - №2 (9). - C. 106-111. - https://doi.org/10.17721/UCS.2021.2(9).18