Проблема дослідження концепту як когнітивної одиниц

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Authors
Федорюк, Лілія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Стаття присвячена розгляду найактуальніших напрямів і методів дослідження концепту як основної одиниці коґнітивної лінгвістики та лінгвокультурології. Проаналізовано основні підходи до вивчення його структури та змісту. Запропоновано комплексний аналіз концепту СМЕРТЬ з опертям на традиційні методики вивчення когнітивних одиниць.
Description
The article is devoted to the most relevant trends and research methods of the concept as the basic unit of linguoculturology and cognitive linguistics. The main approaches to the study of its structure and content. A comprehensive analysis of the concept DEATH with reliance on traditional methods of studying cognitive units.
Keywords
концепт, концептуальний аналіз, структура концепту, коґнітивний підхід, лінгвокультурологійний підхід, concept, conceptual analysis, the structure of the concept, cognitive approach, linguoculturologycal approach
Citation
Федорюк Лілія. Проблема дослідження концепту як когнітивної одиниці / Лілія Федорюк // Мовний простір слов'янського світу : тези доповідей ІІІ Всеукраїнської наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених. - 2017. - С. 78-80.