Політична ангажованість І. Я. Франка в контексті дискусії про місію митця

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Authors
Рогожа, Марія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У статті висвітлено дискурс європейських інтелектуалів щодо місії інтелектуала, митця у громадянському житті Європи. У такому контексті представлено ціннісні виміри суспільно-політичної діяльності видатного діяча української культури І. Я. Франка. Автор доходить висновку, що, випереджаючи час, Франко чітко проводив у життя ідею політичної ангажованості митця.
Description
The discourse of European intellectuals on the mission of an intellectual, an artist in public life of Europe is analyzed in the paper. Axiological dimension of the prominent Ukrainian cultural figure I. Ya. Franko public activity is outlined in such context. The author concludes that Franko, surpassing his time, exactly realized in his life the idea of political engagement of an artist.
Keywords
І. Я. Франко, митець, інтелектуал, ангажованість митця, найвищі цінності, I. Ya. Franko, artist, intellectual, engagement of an artist, higher values, стаття
Citation
Рогожа Марія Михайлівна. Політична ангажованість І. Я. Франка в контексті дискусії про місію митця / М. М. Рогожа // Вісник Київського Національного університету імені Тараса Шевченка. Серія : Філософія. Політологія. - 2016. - № 3 (122). - С. 31-33.