Застосування методу інваріантів до аналізу кольорових мереж Петрі із дедлоками

Loading...
Thumbnail Image
Date
2016
Authors
Гломозда, Дмитро
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
В роботі описано застосування методу інваріантів, що використовує алгоритм пошуку зрізаної множини розв’язків рівняння стану мережі Петрі, яке записується у вигляді систем лінійних однорід-них діофантових рівнянь, до аналізу кольорових мереж Петрі, які містять дедлоки, на прикладі моделі функціонування багатопоточності в мові програмування Java за шаблоном «виробники/споживачі» з використанням комбінації методів wait()/notify().
Description
Application of invariants method, which uses Truncated Set of Solutions finding algorithm for Petri net state equations expressed through systems of linear homogenous Diophantine equations to analysis of col-ored Petri nets containing deadlocks is described in the article based on the models of multithreading in Java according to producers-consumers patter using wait()/notify() methods combination is covered.
Keywords
кольорові мережі Петрі, S-інваріанти, T-інваріанти, діофантові рівняння, багатопоточність
Citation
Гломозда Дмитро Костянтинович. Застосування методу інваріантів до аналізу кольорових мереж Петрі із дедлоками / Д. К. Гломозда // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Серія "Інформатика, управління та обчислювальна техніка" : збірник наукових праць. - Київ : Век+, 2016. - № 64. - С. 38-46.