Науково-методична робота ВНЗ III-IV рівнів акредитації в Україні : сучасний стан, проблеми розвитку та перспективи

Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Authors
Голубєва, Марія
Єгорова, В.
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Статтю присвячено проблемам упровадження сучасних педагогічних технологій у процесі організації науково-методичної роботи науково-педагогічних працівників ВНЗ lll-IVp. а. в Україні, У змісті статті увагу приділено особливостям навчання дорослих.
Статья посвящена проблемам внедрения современных педагогических технологий в процессе организации научно-методической работы научно-педагогических работников ВУЗ III-IV у. а. Украины. В содержании статьи внимание уделено особенностям обучения взрослых.
The articie is dedicated to the urgent problem o f modem pedagogical technologies introduction in the process of teachers' scientific and methodical work at the institutes of higher education in Ukraine. The authors have considered the special features of adults’ education.
Description
Keywords
педагогічна майстерність, освіта, підвищення кваліфікації, матеріали конференції
Citation
Голубєва М. О. Науково-методична робота ВНЗ III-IV рівнів акредитації в Україні : сучасний стан, проблеми розвитку та перспективи / Голубєва М.О., Єгорова В.В. // Вища освіта України. - 2009. - Дод. 4, Т. V : [матеріали IV-ої Міжнар. наук.-практ. конф. "Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору", 26-28 листоп. 2009 р., м. Київ]. - С. 55-60.