Перспективні форми кооперації між Китаєм і Україною у промисловому секторі економіки в рамках ініціативи "Один пояс, один шлях"

Abstract
Визначено сутність понять кооперація, промислова кооперація. Виокремлено основні завдання сучасної промислової кооперації. Розглянуто особливості створення та розвитку кластерів у КНР за галузевою ознакою. Здійснено моніторинг функціонування кластерів в Україні та визначено проблеми, перспективи їх подальшого розвитку. Проаналізовано китайський та український досвід реалізації спеціальних програм функціонування кластерів.
The article determines the essence of the concepts of cooperation and production. The author highlights the main tasks of modern industrial cooperation. Considered various peculiarities of the creation and development of branch based clusters in the PRC. Monitored the functioning of clusters in Ukraine and identified problems and prospects for their further development. Analyzed Chinese and Ukrainian experience of introducing special cluster functioning programs.
Description
Keywords
кооперація, промислова кооперація, аутсорсинг, кластер, толінг, стаття, cooperation, industrial cooperation, outsourcing, cluster, tolling
Citation
Бойко О. М. Перспективні форми кооперації між Китаєм і Україною у промисловому секторі економіки в рамках ініціативи "Один пояс, один шлях" / Бойко О. М. // Вісник Інституту економіки та прогнозування. - 2018. - С. 72-77.