Умови та особливості формування сучасного суспільного статусу Руської православної церкви

Loading...
Thumbnail Image
Date
1991
Authors
Головащенко, Сергій
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Аналізуються особливості функціонування Руської православної церкви як суспільного інституту: соціально-політична й ідеологічна переорієнтація, пошуки нових форм поєднання соціальної та релігійної активності трудящих, участь церкви в осмисленні й вирішенні соціальних проблем сучасності, миротворчої та патріотичної діяльності.
Description
Анализируются особенности функционирования Русской православной церкви как общественного института: социально-политическая и идеологическая переориентация, поиски новых форм соединения социальной и религиозной активности верующих, участие церкви в осмыслении и решении социальных проблем современности, миротворческой и патриотической деятельности.
Keywords
Руська православна церква, релігійні організації, релігія, наукове релігієзнавство, стаття
Citation
Головащенко С. І. Умови та особливості формування сучасного суспільного статусу Руської православної церкви / С. І. Головащенко // Проблеми релігії і атеїзму. - 1991. - Вип. 27. - С. 21-27.