Вдосконалення фінансування неперервних освітніх послуг для професійно-технічних закладів освіти

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Authors
Горошкова, Лідія
Харагірло, Віра
Хлобистов, Євген
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
В роботі проведений аналіз динаміки та механізмів фінансування реформи професійно-технічної освіти в Україні. У результаті аналізу структури джерел фінансування встановлено, що останніми роками відбулось перенесення фінансового навантаження щодо утримання закладів професійно-технічної освіти з державного на місцеві бюджети. Показано, що за фактичними та плановими показниками обсягів фінансування наявне співпадіння щодо державного бюджету при систематичному недовиконанні планових показників місцевими бюджетами.
В работе проведен анализ динамики и механизмов финансирование реформы профессионально-технического образования в Украине. В результате анализа структуры источников финансирования установлено, что в последние годы произошло перенесение финансовой погрузки содержания учреждений профессионально-технического образования с государственного на местные бюджеты. Показано, что по фактическим и плановым показателям объемов финансирования имеется совпадение относительно государственного бюджета при систематическом недовыполнении плановых показателей местными бюджетами.
This paper analyzes the dynamics and mechanisms of financing the reform of profesional-technical education in Ukraine. As a result of the analysis of the structure of funding sources, it has been established that in recent years there has been a shift in the financial burden for the maintenance of profesional-technical education institutions from the state to local budgets. It is shown that according to the actual and planned indicators of financing, there is a coincidence in relation to the state budget with systematic failure to meet the planned indicators by local budgets.
Description
Keywords
освітня галузь, професійна (професійно-технічна) освіта, фінансування закладів освіти, субвенція, державний бюджет, місцеві бюджети, стаття, образовательная отрасль, профессиональное (профессионально-техническаое) образование, финансирование учебных заведений, субвенция, государственный бюджет, местные бюджеты, education, profesional-technical education, financing of educational institutions, subvention, state budget, local budgets
Citation
Горошкова Л. А. Вдосконалення фінансування неперервних освітніх послуг для професійно-технічних закладів освіти / Горошкова Л. А., Харагірло В. Є., Хлобистов Є. В. // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених і аспірантів / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди". - Переяслав-Хмельницький, 2020. - Вип. 45. - С. 198-206.