Вiзуалiзацiя дивних атракторiв: реалiзацiя засобами JavaScript

Loading...
Thumbnail Image
Date
2024
Authors
Войцеховський, Євгеній
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Динамiчнi системи з хаотичною поведiнкою привертають увагу у дослiдженнях через їх складнiсть та важко передбачуванi властивостi. Одним iз iнструментiв для аналiзу хаотичних систем є вiзуалiзацiя їх атракторiв. Метою роботи є створення програми вiзуалiзацiї атракторiв, яка має широкi можливостi, є портативною, надiйною та простою у використаннi. У данiй роботi представлено програму, розроблену з використанням мови програмування JavaScript, яка дозволяє вiзуалiзувати рiзнi типи атракторiв та аналiзувати їх хаотичнi властивостi. Зокрема, реалiзовано побудову атрактора Лоренца, Росслера, Чень Лi та деякi iншi.
Description
Keywords
орбiта нелiнiйної динамiчної системи, матриця повороту, фокусна вiдстань, тези конференції
Citation
Войцеховський Є. О. Вiзуалiзацiя дивних атракторiв: реалiзацiя засобами JavaScript / Є. О. Войцеховський // XII Всеукраїнська наукова конференцiя молодих математикiв, Київ, 9-11 травня 2024 р. : [збірник тез /оргком.: Глибовець А. М. та ін.] ; Нацiональний унiверситет Києво-Могилянська академiя" [та ін.]. - [Київ : б. в.], 2024. - C. 62.