Відгук офіційного опонента - доктора юридичних наук, професора, судді Конституційного Суду України В.В. Лемака на дисертацію Кістяника Володимира Івановича "Судова аргументація: особливості, порівняльний аналіз та вітчизняна і зарубіжна практика", поданої на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук зі спеціальності 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Authors
Лемак, Василь
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Результати дисертації Кістяник В.І., отже, дозволяють стверджувати, що здійснене дослідження відповідає профілю спеціальності 12.00.01 - теорія та історія держави і права, воно є належно апробованим на українських та міжнародних наукових форумах, зміст автореферату відображає зміст дисертації. Отже, дисертація "Судова аргументація: особливості, порівняльний аналіз та вітчизняна і зарубіжна практика" є завершеним дослідженням, присвяченим актуальній темі, отримані результати вирізняються науковою новизною, мають теоретичне та практичне значення, сформульовані висновки обґрунтовані. Проведений аналіз роботи дає підстави для висновку, що дисертація та її автореферат оформлені відповідно до вимог державного стандарту, за своєю структурою та стилем викладу відповідають Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 567 від 24 липня 2013 р. На нашу думку, автор дисертаційного дослідження Кістяник Володимир Іванович заслуговує на присудження наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень.
Description
Keywords
Федеральний Конституційний Суд Німеччини, суд загальної юрисдикції, Конституційний Суд України, аргументація, риторика, суд, відгук
Citation