Believers in the Ukrainian Orthodox Churches of Kyiv and Moscow Patriarchates: Sociodemographic Differentiation and Political Opinionsна

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Authors
Bogdan, Olena
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Based on survey data of Kyiv International Institute of Sociology for May 2016, this article compares believers of the two largest Ukrainian Churches - the Ukrainian Orthodox Churches of Kyiv and Moscow Patriarchates - in their essential sociodemographic characteristics, language preferences, national identity and opinions regarding desired Ukraine’s international policies. Data shows no statistically significant differences in age or urban-rural distributions. There are minor questionable differences in levels of education and income as well as preferred language of communication (significant with probability 0.95 but not 0.99). Despite differences in macroregional distribution, national identity and views on international policy, an overwhelming majority in both Churches consider themselves "only Ukrainian", without combining this identity with Russian or any other. While a noticeable degree of differentiation exists along the lines of Russian identity (not including language preferences) and desired relations with the Russian Federation, this difference can hardly be interpreted as principally divisive since there is a strong support for Ukraine’s independence among adherents of both Churches and noticeable levels of support for various policies within each of them.
Послуговуючися даними опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного у травні 2016 року, у статті представлено порівняння вірян двох найбільших українських церков - Українських Православних Церков Київського та Московського Патріархатів - за базовими соціально- демографічними характеристиками, мовними уподобаннями, національною ідентичністю та поглядами щодо бажаної міжнародної політики України. Дані не показують статистично значущих відмінностей за віком або розподілом на сільське та міське населення. Під питанням незначні відмінності в рівні освіти, доходів, а також преференціях щодо мови спілкування (статистично значимі на рівні 0,95, але не на рівні 0,99). Попри відмінності у макрорегіональному розподілі, національній ідентичності та поглядах щодо міжнародної політики, переважна більшість вірян обох Церков вважають себе "лише українцями/українками", без поєднання цієї ідентичності з російською або будь-якою іншою. Хоча помітна диференціація має місце з погляду російської ідентичності (не включаючи мовні преференції) та бажаних взаємин з Російською Федерацію, ці відмінності навряд чи можна інтерпретувати як принципово розмежовувальні, адже незалежність України має сильну підтримку серед послідовників обох Церков і різні типи політики мають примітну підтримку в межах кожної з них.
Description
Keywords
Ukraine, religion, Orthodox church, survey data, identity, language, political opinions, article, Україна, релігія, православна церква, дані опитувань, ідентичність, мова, політичні погляди
Citation
Bogdan O. Believers in the Ukrainian Orthodox Churches of Kyiv and Moscow Patriarchates: Sociodemographic Differentiation and Political Opinionsна / O. Bogdan // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. - 2017. - Вип. 38. - С. 41-49.