Естетика - літературознавство - літературна критика

Loading...
Thumbnail Image
Date
1985
Authors
Брюховецький, В'ячеслав
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У складному комплексі естетичного освоєння дійсності виділяються, так би мовити, певні "ланцюги" - взаємозалежність пізнавальних процесів, які можуть відбуватися на різних ступенях і навіть лежати в різних площинах, маючи, однак, дотичні моменти. Марксистсько- ленінська гносеологія пояснює перебіг пізнання як перехід від окремих спостережень над об'єктами, від емпіричної констатації співвідношення між ними (тобто пізнання явища) до визначення закономірностей і законів, створення теорії (тобто пізнання суті). Загальний гносеологічний закон передбачає обов'язкову перевірку результатів пізнання практикою й перехід через цю перевірку до істинного знання. На цій основі пояснюються й процеси, що відбуваються на одному з умовно виділених "ланцюгів" естетичного освоєння дійсності - "естетика - літературознавство - літературна критика".
Description
Keywords
пізнання, гносеологічний закон, літературознавство, літературна критика, стаття
Citation
Брюховецький В. С. Естетика - літературознавство - літературна критика / В. С. Брюховецький // Сучасна наука про літературу: деякі методологічні аспекти : збірник наукових праць / відп. ред. І. О. Дзеверін. - Київ : Наукова думка, 1985. - С. 138-194.