Structure Of Monomials In English For Audit And Accounting

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Authors
Chaika, Oksana
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
The research presents an overview of English for Audit and Accounting as a language for specific purposes, on the one hand, and an experimental approach to classifying and analysing the English audit and accounting terms from a footing of algebraic linguistics, on another, and the structure of monomials in English for Audit and Accounting, on the other. The monomial in English for Audit and Accounting stands for a terminological set expressions in English for Audit and Accounting as deemed to be interpreted as only one term, which can be extended with a modifier / modifiers or unextended, hence the focus moves to the structure and syntactical features of such monomial. The monomial opposes to the polynomial. The latter refers to a polynomial terminological set expression in English for Audit and Accounting, and means an addition of two or more terms, which can be extended with a modifier / modifiers or remain unextended, respectively. Finally, syntactical patterns of English audit and accounting terms display the most frequently used arrangements in term clusters / terminological set expressions / word combinations. That altogether embeds into two-, three- and multi-components of a monomial in English for Audit and Accounting.
Представлена розвідка починається з огляду англійської мови обліку й аудиту як фахової мови, чи мови особливого призначення. По-перше, матеріал знайомить з експериментальним підходом до класифікації та аналізу англійських термінів обліку й аудиту, звертаючись до основ алгебраїчної математики у лінгвістиці, та по-друге, описує структуру мономіалів в англійській мові обліку й аудиту за критерієм частотності використання у мовленні. Під мономіалом англійської мови обліку й аудиту розуміється англійська стала термінологічна сполука у сфері обліку й аудиту, яка незалежно від кількості мовних одиниць вважається цілісною і представляє один термін – поширений або непоширений. Такий підхід зумовлює потребу опису й аналізу структури мономіала англійської мови обліку й аудиту. У той же час мономіал протиставляється поліміалу. Поліміал – це поліміальна (складна, полікомпонетна) стала термінологічна сполука в англійській мові обліку й аудиту, підґрунтям утворення якої є алгебраїчна властивість додавання термінів / компонентів. У результаті поліміал є своєрідним сталим поєднанням двох або більше термінів, які можуть бути як поширеними, так і непоширеними, відповідно. Наприкінці, синтаксичні моделі англійської мови обліку й аудиту демонструють структуру мономіалів, що за критерієм частотності використання у мовленні проявляються у формі двох-, трьох- та багато- компонентних складових.
Description
Keywords
language for specific purposes (LSP), English for Audit and Accounting, a term, a monomial, a polynomial, conference materials, фахова мова, мова особливого призначення (LSP), англійська мова обліку й аудиту, термін, мономіал, поліміал
Citation
Chaika O. Structure of monomials in English for audit and accounting / Oksana Chaika // Проблеми загального та порівняльно-історичного мовознавства : тези доповідей міжнародної наукової конференції на пошану пам'яті професора В. В. Лучика, 3 березня 2020 р. / [орг. комітет: Куранова С. І., Лучик А. А. та ін.] ; Національний університет "Києво-Могилянська академія", Кафедра загального і слов'янського мовознавства. - Київ : НаУКМА, 2020. - С. 123-126.