До питання про виділення локальних варіантів скіфського часу на півночі Дніпровського лісостепового Лівобережжя

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Authors
Білинський, Олег
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
У роботі аналізується традиція локального поділу пам’яток скіфського часу Лівобережжя, виділяються її основні засновки. На підставі нових досліджень поселенських систем регіону пропонується введення нового таксону – регіону в цю систему, робляться припущення про причини їх появи та сутність. Виділені регіони в басейнах Сейму та Псла дозволяють припустити існування подібних структур і на інших територіях Лівобережжя.
This paper addresses the analysis of local division of Scythian age sites of the Dnipro left bank, highlighting its main findings. Based on the new studies of the settlement systems of the region, it is proposed to introduce a new taxon - the region into this system. Several assumptions are made about the reasons for the emergence of such structures. Existence of the regions in the Seym and Psel basins suggest that similar structures can be found in other areas of the Dnipro left bank forest steppe.
Description
Keywords
Лівобережний лісостеп, скіфський час, локальний варіант, регіон, матеріали конференції, Left-bank forest steppe Ukraine, Scythian time, local division, region
Citation
Білинський О. О. До питання про виділення локальних варіантів скіфського часу на півночі Дніпровського лісостепового Лівобережжя / Олег Білинський // Фактор простору в історичних дослідженнях : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (м. Переяслав-Хмельницький, 23 травня 2019 р.) / упоряд. С. М. Вовкодав ; Національний історико-етнографічний заповідник "Переяслав". - Переяслав-Хмельницький : Аванпост-Прим, 2019. - С. 13-15.