Прогнозування масових явищ заданих послідовністю

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
Authors
Левченко, Іларія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Курсова робота присвячена статистичним закономірностям масових явищ; запропоновано програмну реалізації алгоритму запропонованого Михалевичем В.М. [2]. Алгоритм є аналогом алгоритму пошуку ймовірності подій за допомогою статистичного означення ймовірності, і дає змогу обчислити статистичну закономірність для послідовності відносних частот. Робота складається з вступу, двох розділів, висновку, списку використаних джерел та додатків. Один з шляхів виникнення статистичної закономірності пов'язаний з задачею рішення, де інформаційна частина не може бути подана ймовірнісним розподілом. В таких задачах, де параметр W не є статистично стійким, параметр W та його поведінку можна описати за допомогою певного узагальнення ймовірнісного розподілу, а саме статистичною закономірністю.
Description
Keywords
прогнозування, масове явище, послідовність, статистика, бакалаврська робота
Citation