Культура міжсуб'єктної взаємодії майбутніх соціальних працівників

Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Authors
Бершадська, Ольга
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
В статті аналізуються зміст та значення культури міжсуб’єктної взаємодії як важливої складової професійної культури соціального працівника. Вона є поєднанням комунікативної установки, певних особистісних якостей та ціннісно-смислових установок, знань з етики і психології спілкування. Структуру культури міжсуб’єктної взаємодії соціального працівника утворюють когнітивний, регулятивний, ціннісно-смисловий та поведінковий компоненти, на основі яких сформульовані критерії та показники її сформованості.
Description
Keywords
міжсуб’єктна взаємодія, культура міжсуб’єктної взаємодії соціального працівника, структура культури міжсуб’єктної взаємодії соціального працівника, intersubjective interaction, social worker intersubjective interaction culture, social worker intersubjective interaction culture structure
Citation
Бершадська О. В. Культура міжсуб'єктної взаємодії майбутніх соціальних працівників / Бершадська О. В. // Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору : темат. вип. - [К. : Гнозис], 2011. - Т. 5 (30) : Психолого-педагогічні та організаційні умови запровадження європейських стандартів вищої освіти в Україні. - C. 6-14. - Дод. 2 до № 3 журналу "Вища освіта України" ; Дод. 1 до № 2 збірника "Психологічні науки: проблеми і здобутки".