Практикум з логіки та критичного мислення. Силабус навчальної дисципліни для бакалаврів НаУКМА

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Authors
Сидорчук, Кирило
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Тематика дисципліни спрямована на формування загальних компетентностей спеціальності, зокрема, здатності бути критичним і самокритичним, до адаптації та дії в новій ситуації, здатності працювати в команді, уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми, формувати навички міжособистісної взаємодії. Завдання навчальної дисципліни: сприяти формуванню культури мислення, мати уявлення про основні логічні операції, уміти аналізувати, порівнювати, узагальнювати, встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, аргументовано проводити міркування, уміти логічно побудувати висновок. Курс спрямований на поглиблення знань, умінь і цінностей, що визначені вивченням обов’язкових навчальних дисциплін "Вступ до суспільного врядування", "Теорія та історія управління та самоврядування", орієнтований на вдосконалення компетентностей, які визначені стандартом спеціальності "Публічне управління та самоврядування", професійними стандартами державної служби, служби в органах місцевого самоврядування, Стратегією розвитку НаУКМА в частині впровадження елементів проблемно-орієнтованого та неперервного навчання.
Description
Keywords
логіка, публічне управління та адміністрування, креативне мислення, навчальний силабус
Citation
Сидорчук К.Г. Практикум з логіки та критичного мислення. Силабус навчальної дисципліни для бакалаврів НаУКМА. – К.: НаУКМА, 2021. – 18 с.