Вплив страхів на процес прийняття життєвих рішень у період пізньої юності: магістерська робота

Loading...
Thumbnail Image
Date
2018
Authors
Стародуб, Максим
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Робота присвячена проблемі прийняття життєвих рішень особами у період пізньої юності; розкриваються особливості впливу різних факторів, (смисложиттєвих орієнтацій, життєвої позиції, імпульсивності) на процес прийняття життєвих рішень; описується вплив різних видів страхів на цей процес. Результати дослідження показали, що вплив страхів на процес прийняття життєвих рішень у період пізньої юності у великій мірі визначається особливостями цього вікового періоду, такими як формування ідентичності та затвердження власного Я у суспільстві. Таким чином, найбільш впливовими видами страху у цей період є соціофобія, що складається зі страху соціальних оцінок та страху соціальних взаємодій, та фортунофобія (страх перед долею). Соціофобія має такий сильний вплив через те, що молоді люди у цей період проходять через процес сепарації від батьківської сім’ї та приєднуються до суспільства як окремі індивіди, і тому думка суспільства про них як про особистість стає для них дуже важливою. Фортунофобія є по суті страхом невідомої та невідворотної долі, яка є невіддільною частиною прийняття будь-якого життєвого рішення, особливо в період юності, коли люди приймають свої перші важливі рішення у житті. За результатами проведеного дослідження встановлено, що осмисленість життя має зворотній зв’язок з впливом страхів на процес прийняття життєвих рішень, тобто чим більш осмислене життя особи, тим менший вплив страхів. В той же час, імпульсивність має прямий кореляційний зв’язок з процесом прийняття життєвих рішень, тобто чим більше людина імпульсивна, тим більше страхи впливають на процес прийняття життєвих рішень. Життєва позиція «Я +, Світ –» найменше піддається впливу страхів на процес прийняття життєвих рішень. Також, вплив страхів виступає більше як мотивуючий, ніж як стримуючий фактор, який примушує молодих людей рухатися уперед та змінювати своє життя.
Description
Keywords
прийняття життєвих рішень, страх, фобія, смисложиттєві орієнтації, магістерська робота
Citation
Стародуб М. І. Вплив страхів на процес прийняття життєвих рішень у період пізньої юності : магістерська робота, освітньо-кваліфікаційний рівень – магістр / Стародуб Максим Ігорович ; керівник Чернобровкін В. М. ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.", Ф-т соц. наук та соц. технологій, Каф. психології та педагогіки. - Київ : [б. в.], 2018. - 117 с.