Наукові взаємини Омеляна Пріцака з вченими Туреччини (за матеріалами особового архіву О. Пріцака в Національному університеті "Києво-Могилянська академія")

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Authors
Сидорчук, Таїсія
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Активна багатолітня науково-організаційна діяльність Омеляна Пріцака, масштабність, неординарність та яскравість його особистості як універсального вченого і людини, обумовили створення широкого кола науковців і дослідників багатьох держав світу, з якими він протя­гом десятиліть співпрацював і підтримував науково-творчі контакти. Наукові взаємини О. Пріцака з вченими та науково-освітніми інститу­ціями Туреччини мають свої особливості формування і розвитку, що позначилося на характері, тривалості та результатах цих взаємин.
Description
Keywords
Пріцак Омелян, Pritsak Omeljan, Туреччина, Turkey, архів, archive, наукові взаємини, scientific relations
Citation
Сидорчук Т. М. Наукові взаємини Омеляна Пріцака з вченими Туреччини (за матеріалами особового архіву О. Пріцака в Національному університеті "Києво-Могилянська академія") / Т. М. Сидорчук // XVI Сходознавчі читання А. Кримського: тези доп. міжнар. наук. конф., м. Київ, 11 жовт. 2012 р. / Нац. акад. наук України, Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського. - К., 2012. - С. 63-65.